2/10/2017

6 nieuwe schoolgebouwen voor KOBA

Lees verder

 

Welkom op de website van KOBA vzw.

KOBA staat voor de overkoepelende onderwijsvzw “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen”. De KOBA-familie bestaat uit 9 regionale schoolbesturen met 130 scholen in het bisdom Antwerpen: 77 scholen voor basisonderwijs, 47 instellingen voor secundair onderwijs, 3 voor deeltijds onderwijs, 2 voor volwassenenonderwijs en 1 internaat. 

Het bisdom Antwerpen omvat niet de ganse provincie Antwerpen. De kantons Mechelen, Duffel, Willebroek en Puurs behoren tot het Aartsbisdom, de gemeenten Zwijndrecht en Beveren tot het bisdom Gent. Naast KOBA zijn er in het bisdom Antwerpen ook nog andere onderwijskoepels en schoolbesturen actief binnen het vrij onderwijs.

“Kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs aanbieden vanuit een christelijk opvoedingsproject”: dat is de missie van elke KOBA-school. Om onze directies en leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen bij deze taak voorziet elk regionaal KOBA-bestuur samenwerkingsinitiatieven op verschillende beleidsdomeinen zoals bv. bouw, boekhouding, personeelsadministratie en preventie. Door de regionale verankering van het schoolbestuur kunnen de directies en hun plaatselijke comités snel participeren bij het maken van beleidskeuzes. 

Voor verregaande expertise op verschillende vlakken kunnen de regionale schoolbesturen en hun scholen terecht bij KOBA: naast informatie en advies verleent KOBA hen  pedagogische, administratieve en logistieke ondersteuning in de ruimste zin van het woord.

 


Deel deze pagina