De vzw Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen wil het familiegevoel tussen alle KOBA-scholen stimuleren en tezelfdertijd de autonomie en de eigenheid van elke school waarderen en respecteren. Wij leggen geen uniform opvoedingsproject op, maar hebben sinds het schooljaar 2014-2015 een vernieuwd Referentiekader voor een opvoedingsproject dat alle KOBA-scholen verbindt en inspiratie biedt op het vlak van spiritualiteit en een eigentijdse beleving van de grondwaarden van het christendom.

Aan de hand van het referentiekader stelt elke school het Eigen Opvoedingsproject in vraag. Op basis van dit Referentiekader vult elke school de aangereikte kernwaarden en taken in vanuit de plaatselijke situatie en de eigen cultuur van de school.

Hieronder kunt u klikken op de link  om meteen het Referentiekader te lezen.

referentiekader kleur.pdf (360KB)
Deel deze pagina