2/10/2017

6 nieuwe schoolgebouwen voor KOBA

6 nieuwe schoolgebouwen voor KOBA in de nieuwe DBFM-ronde

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 41 scholen geselecteerd die via een publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. Daarbij zijn 6 KOBA-scholen:

St-Norbertus-St Lodewijk Antwerpen           8500 m²
Technicum Noord-Antwerpen                       2838 m²
Moretus Bovenbouw Ekeren                         3213 m²
JOMA basisschool Merksem                          3033 m²
Basisschool Stabroek                                      2014 m²
St Jan Berchmanscollege Malle                    2149 m²
Deze KOBA-cluster werd uitgebreid met een project van St-Ursula Lier (6271 m²).
Deze projecten vertegenwoordigen samen ongeveer 28000 m² schooloppervlakte en een totale waarde van 45 miljoen euro.

Wat vooraf ging..
In het voorjaar van 2017 werd een nieuwe DBFM-oproep aan schoolbesturen gelanceerd voor een investeringswaarde van 300 miljoen euro. Dat bedrag werd in het herfstakkoord van de Vlaamse Regering tot 550 miljoen euro opgetrokken. 52 aanvragen werden ingediend waarvan nu 41 scholen geselecteerd zijn om hun bouwproject te realiseren. Dat betekent dat er in Vlaanderen 250.000 m² extra nieuwe schoolgebouwen komen. 

Nieuw DBFM-programma

Dit nieuwe scholenbouwprogramma versterkt de inhaalbeweging in scholenbouw die kadert in het Masterplan Scholenbouw. Net zoals in het vorige bouwprogramma “Scholen van Morgen” dat goed is voor 182 nieuwe scholen en waarin ook al 13 nieuwe KOBA-scholen werden gebouwd, wordt opnieuw samengewerkt met de private sector.  Eén of meer inrichtende machten of schoolbesturen kennen het ontwerp (design), de bouw (build), de financiering (finance) en het onderhoud van een gebouw gedurende 30 jaar (maintain) toe aan een private partner. Tijdens die 30 jaar betalen de schoolbesturen een beschikbaarheidsvergoeding aan die private partner. De Vlaamse overheid voorziet daarvoor in een DBFM toelage aan het schoolbestuur. Na 30 jaar wordt het schoolgebouw automatisch overgedragen aan het schoolbestuur.

Het nieuwe DBFM-scholenbouwprogramma legt een aantal nieuwe accenten. Zo ging de voorkeur naar clusters van schoolbouwprojecten omwille van de schaalvoordelen en voor een grotere rechtstreekse betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de inrichtende machten en schoolbesturen. Het zijn de scholen zelf die de bouwopdrachten zullen gunnen aan de private partners. Ze worden bijgestaan vanuit het DBFM-projectbureau door een team van juridische, technische en financiële experten en vertegenwoordigers van de onderwijsnetten en de Vlaamse overheid. Voor veel scholen betekent deze nieuwe fase vooral een mooie kans om plannen die al even aan het rijpen waren, effectief in de praktijk om te zetten.

Deel deze pagina